Zonguldak Valiliği Ve Üniversitemiz İşbirliğinde Yürütülen Obezite ile Mücadele Eylem Projesinin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Valiliği himayesinde, Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek ortaokul çağı çocuklarında obeziteye yönelik başlatılan takip ve müdahale projesinin il koordinasyon kurulu toplandı.

Toplantıya Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Ertuğrul GÜNER, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU, Merkez Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Mustafa GÜMÜŞ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza ERYİĞİT, Proje İl Koordinatörü Dr.Öğrt.Üyesi Tevfik Cem AKALIN, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tülay Çakır BAKKALOĞLU,  İl Sağlık Müdürlüğü Proje Sorumlusu Esra KOCABAŞ katıldı.

“Zonguldak İli Ortaokul Öğrencilerinde Diyabet ve Obezite Tespiti ve Mücadele Eylem Planı” kapsamında 2019 yılı ölçümlerinin yapılması için gerekli alt yapı ve insan kaynakları gözden geçirildi. Ölçüm yapılacak okullardaki öğrencilerin durumu, ölçüm ekiplerinin oluşturulması, ölçüm istasyonlarının oluşturulması, zamanlamanın yapılması, eylem çerçevesinde beslenme ve egzersiz uygulamalarının nasıl yapılacağı, Aile Sağlığı Merkezlerinde ve sağlık merkezlerinde aşırı şişman ve hipertansiyonu bulunan çocuklara nasıl yaklaşımda bulunulacağı, takiplerin nasıl yapılacağı, ortaöğretimde taramaları yaparken, ilköğretim ve lise öğretiminde öğrencilerin durumları hakkında planlamalarının nasıl yapılacağı konularında fikir birliğine varıldı. Bir sonraki toplantıya kadar yapılacaklar planlandı.

Üniversitemiz Obezite ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU konu ile ilgili şunları söyledi: “Merkezimizin koordinasyonunda 'Zonguldak İli Ortaokul Öğrencilerinde Diyabet ve Obezite Tespiti ve Mücadele Eylem Planı”nı sürdürmek için gerekli çalışmaları İl Koordinasyon Kurulu ile yürütmekteyiz. 2017 ve 2018 yılında yaptığımız taramalarda %56 ağırlık sorunu ve %46.1 normal kilolu ortaokul öğrencisi saptanmıştır. Beslenme içeriği ve hareketli yaşam için egzersiz uygulamaları pilot olarak gerçekleştirildi ve başarılı oldu. Projenin eylem planı çerçevesinde planlamaları İl Müdürlüklerimizin de katkılarıyla daha ileriye götürerek başaracağız. Eylem planının hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde önemli destekleri için Zonguldak Valisi Sayın Erdoğan BEKTAŞ’a ve Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI’ya teşekkür ederiz”

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin