Üniversitemiz Tıp Fakültesi “Batı Karadeniz Tıp Dergisi” 2019 Ağustos Sayısını Yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayınlanan “Batı Karadeniz Tıp Dergisi”nin Ağustos 2019 sayısı elektronik ortamda yayınlandı. Derginin ilgili sayısına https://dergipark.org.tr/baktipd/issue/48419 linkinden ulaşılmaktadır.

Derginin yayınlanan sayısı hakkında Baş Editör Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU şunları ifade etti; “Tıp Fakültemiz bünyesinde Batı Karadeniz Tıp Dergimizi üçüncü yılımızda Ağustos 2019 sayımızı elektronik ortamda yayınladık. Yazarlarımız, hakemlerimiz ve Editörler Kurulumuzun önemli katkılarıyla daha kaliteli olması için dergimizi yayınlamayı sürdürmekteyiz. Ulusal ve Uluslararası indekslerde görünürlüğümüz için gerekli şatlara azami dikkatimizi ve ilgimizi göstermekteyiz. Üçüncü yılımızda çıkaracağımız üç sayı ile bu hedefe ulaşmaya çabalamaktayız.

Ağustos 2019 sayımız güncel, literatüre katkılı, aşağıda belirttiğim üç araştırma ve üç olgu yazılarını içermektedir.

  • Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi,
  • Çevresel Zenginleştirmenin Vasküler Demans Modelinde Depresyon Benzeri Davranış, Kortikal Ve Hipokampal Bdnf Ve IL-1β Düzeylerine Etkisi,
  • Tıp Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi,
  • İmmunkompetan Yaşlı Hastada Gelişen Herpes Zoster Oftalmikus: Olgu Sunumu,
  • İnferior Vena Cava Duplikasyonu: Nadir Bir Vaka
  • Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu

Batı Karadeniz Tıp Dergimizini yayın kalitesi ve içeriğine emeği geçen yazarlarımıza, önemli değerlendirmeleriyle yayınlara yaptıkları bilimsel katkılarıyla hakemlerimize, yayın hayatının sürüdürülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI’ya, Tıp Fakültemiz Dekan V. Prof.Dr. Murat CAN’a, Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız.”

Konuyla ilgili Tıp Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Murat CAN, dergimizin son sayısı ile bilim dünyasında giderek görünürlüğün arttığı, Batı Karadeniz Tıp Dergisinin ve de bu sayının yayınlanmasında destekleriyle Rektörümüz Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI’ya, Baş Editör Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU nezdinde Editörler Kurlu ve Editorial Board üyelerine, yayınlarıyla yazarlara, değerlendirmeleriyle hakemlere, akademik ve idari personellerimize, okuyucularımıza teşekkürlerini iletti. Sonraki sayıların yayınlanması sürecinde, hedeflerine hızla ilerlemeleri temennisinde bulundu.


02.09.2019 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin