TIP FAKÜLTESİ DEKANIMIZIN KATILIMIYLA BATI KARADENİZ TIP DERGİSİ EDİTÖRLER KURULU TOPLANTISI YAPILDI 02.06.2022

Küçült Yazı Tipi Büyüt

TIP FAKÜLTESİ DEKANIMIZIN KATILIMIYLA BATI KARADENİZ TIP DERGİSİ EDİTÖRLER KURULU TOPLANTISI YAPILDI

02.06.2022

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan Batı Karadeniz Tıp Dergisi – Medical Journal of Western Black Sea(https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs)

 Editörler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Murat CAN, Dergi Baş Editörü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU, Alan Editörleri Prof.Dr.Hale Sayan ÖZAÇMAK, Prof.Dr.Güldeniz Karadeniz ÇAKMAK, Prof.Dr.Meryem Akpolat FERAH, Doç.Dr. Zehra Safi ÖZ, Dr.Öğrt.Üyesi Esra Acıman DEMİREL, Editör Yardımcıları Dr.Öğrt.Üyesi Şükran ÖZTÜRK, Öğrt.Grv.Uzm.Biol.Salih ERDEM, Uzm.Hm.Emine FİDAN katıldı.

Toplantıyla ilgili Dergi Baş Editörü BAYRAKTAROĞLU şunları ifade etti: ”Batı Karadeniz Tıp Dergisi altı yıldır düzenli yayınlanmaktadır. TUBİTAK ULAKBİM TR Dizinde dizinlenmektedir. DergiPARK üzerinden yayınlanmaya ve işlemlerini sürdürmeye devam etmektedir. 2022 yılına kadar elektronik ortamda yayınlanırken Sayın Rektörümüz Prof.Dr.İsmail Hakkı ÖZÖLÇER’,n desteğiyle bu yıldan itibariyle aldığı yeni ISSN numarası sonrası fiziki baskılı yayıncılığa başlandı. İlk fiziki baskılı sayının yayınlanması üzerine bir araya gelerek derginin yayın akışı, alan editörlükleri, bölüm editörlükleri, yayın kurulu, hakemlikler ve yazarların dergiye gönderdiği yazılar değerlendirildi. Uluslararası yayın niteliği için dizinlerde yer almak için gereken standartlara yönelik yayın yapma ilkeleri gözden geçirildi.

Dergimizin yayınlanması sürecinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof.Dr.İsmail HAKKI ÖZÖLÇER’e, Dekanımız Prof.Dr.Murat CAN’a, alan editörlerimize, editör yardımcılarımıza, yayın kurulumuza, hakemlerimize, yazarlarımıza ve Üniversitemiz Kütüphane Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına teşekkür ederim”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, başta Rektörümüz İsmail Hakkı ÖZÖLÇER’e, özverili çalışmalarıyla Baş Editör Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu nezdinde Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu üyelerine teşekkür etti.