OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ “58. ULUSAL DİYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESİ”Nİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ “58. ULUSAL DİYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESİ”Nİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

  1. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Türk Diyabet Cemiyeti koordinatörlüğünde 11-15 Mayıs 2022 tarihinde Antalya’da yapıldı.

https://www.diyabetkongresi.org/?p=home

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Kongreye aktif katılımda bulundu.

Üniversitemiz adına Bilim Dalı Başkanı ve Merkez Müdürü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU, Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Merkez Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Ömercan TOPALOĞLU, Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Öğrt.Üyesi Sakin TEKİN, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Seçil Yetkin TATAR, Diyabet Hemşiresi Safiye ÇATALÇAM ve Diyabet Hemşiresi Ebru Boz UZALDI katıldılar.

  1. ULUSAL DİYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESİ BİLİMSEL KURUL ÜYELİĞİ

Kongre Biliimsel Program Hazırlama Kurulunda Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU görev aldı..

 

  1. ULUSAL DİYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESİ KONUŞMALAR

Kongrede bir panel ve bir mini konferans sunumu Doç.Dr.Ömercan TOPALOĞLU ve Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU tarafından gerçekleştirildi.

13 Mayıs 2022 Cuma 10:15-11:30 PANEL SALON 3

Diyabetik Nefropati Tedavisinde Güncelleme

Oturum Başkanları: Rüştü Serter, Ramis Çolak

10:15-10:35 Yeni kuşak mineralokortikoid - Ömer Can Topaloğlu

 

13 Mayıs 2022 Cuma 11:00-11:30 MİNİ KONFERANS SALON 2

Oturum Başkanı: Erol Bolu

Diyabet ve kalp yetmezliği - Taner Bayraktaroğlu

 

  1. ULUSAL DİYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESİ BİLDİRİLER

12 Mayıs Perşembe SS-26 Seçil Yetkin Tatar, Ömercan Topaloğlu, Sakin Tekin, Taner Bayraktaroğlu tarafından

Tip 2 diyabeti olan obeziteli bireylerde eksenatid ile ilişkili kilo kaybı yağ dokusunda azalma ile ilişkili midir? Başlıklı sözlü bildiri sunuldu.

 

TÜRK DİYABET VAKFI DİYABET TANI VE TEDAVİ REHBERİ GÜNCELLEME TOPLANTISI

Kongre sırasında Türk Diyabet Vakfı’nın önemli yayını “Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi-2022” Güncelleme toplantısına Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU katıldı. Rehberin güncellemesine yönelik bilimsel katkıda bulundu.

DÜNYA DİYABET VAKFI, SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK DİYABET VAKFI KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN DASEP PROJESİ TOPLANTISI

  Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde, TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye genelinde 20 ilde pilot Aile Sağlığı Merkezleri seçilmiştir. “Diyabet Destek Noktası” olarak adlandırılan bu ASM’lerde görevli olan Aile Sağlığı Elemanları, Eylül 2019 itibariyle diyabet uzmanları tarafından eğitimler almış ve sonrasında da aldıkları eğitimleri kendi sorumlu oldukları bölgelerde bulunan diyabetli ya da diyabet riski taşıyan bireylere aktarmaya başlamışlardır.

Diyabet Destek Noktası Projesi, Türkiye’de şu ana kadar verilen en kapsamlı diyabet eğitim programıdır. 3 yıl sürecek olan projeyle 120.000 hastaya ulaşması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, Aile Sağlığı Elemanları aracılığıyla diyabetli ve diyabet riski taşıyan tüm bireylere eğitimler vermek amaçlanmaktadır. Yeni teknolojilerin kullanımı hem projenin daha pratik uygulanmasını, hem de akabinde eğitim alan bireylerin diyabet parametrelerinin takibini sağlayacaktır. Diyabetli bireyler ve yakınları bu eğitimler sayesinde diyabet hastalığının nedenleri, farklı tedavi yöntemleri, beslenme, egzersiz, vücut bakımı ya da acil durumlar gibi konularda sertifikalı eğitimler alacaktır.

Projenin güncel durumunu değerlendirmek ve pandemi sonrası projenin hızlanması için proje paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirildi.

 

TÜRKİYE DİYABET VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİNE KABUL

Türkiye Diyabet Vakfı 24 Haziran 1996 yılında kurulmuş, 1997 yılında Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF) üyeliğine kabul edilmiş, 2000 yılında T.C. Bakanlar Kurulu kararı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı onayı ile Kamuya Yararlı Vakıf statüsü tanınmıştır.

Türkiye Diyabet Vakfı öncelikle Türkiye’de olmak üzere diyabetle mücadele ve diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda diyabetli hastalara, diyabetle uğraşan bilim adamları ve diğer sağlık çalışanlarına ve halka yönelik eğitsel, sosyal, bilimsel çalışmalarını, bakım ve tedavi hizmetlerini Türkiye çapında ve uluslararası alanda sürdürmektedir.

  1. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU, Türkiye Diyabet Vakfı Mütevelli Heyetine kabul edildi.

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ (ÇAPA) ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI YANDAL UZMANLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

  1. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresine katılan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyeleri ile Yandal Eğitimlerini burada tamamlayan ve yürüten akademisyenler kongre sırasında bir araya geldi. Toplantıda hayatta olmayan Hocalar önceki dönem Bilim Dalı faaliyetleri ile gelecekte planlanacaklar değerlendirildi.