43.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Tamamlandı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 18-22Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 43.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresine aktif katıldı.
  • Kongrede Diyabetik Ayak Tanı ve Tedavi Kursunda Prof.Dr Taner Bayraktaroğlu tarafından “Diyabetik Ayağın Önemi, Riskli Ayağın Değerlendirmesi ve Riskli Durumların Tedavisi” konferans verildi. Konferans içerisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürdürülen podoloji polikliği ve laboratuvarındaki sağlık hizmetleri tanıtıldı ve anlatıldı.
  • Kongrede Karsinoid Sendrom panelinde Doç.Dr.Ömercan TOPALOĞLU "karsinoid kriz"sunumunu, Genç Endokrinologlar Atölye Çalışmasında" Makale yazımında Başlık, Özet ve Giriş" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
  • İki Sözlü bildiri ve üç poster bildirisi yapıldı.
  • 2-4 Mart 2023 12. Ulusal Obezite ve Eşlik Eden Hastalıklar Kongresi Bilimsel Kurulu Toplantısı
    • 2-4 Mart 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek 12.Ulusal Obezite ve Eşlik Eden Hastalıklar Kongresi Bilimsel Kurul toplantısı gerçekleştirildi, Toplantıya kurul üyesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Taner Bayraktaroğlu katılarak programın hazırlığna katkıda bulundu.
  • Obezite Tedavisinde Gerçek Yaşam Verilerini Elde Etmek İçin Gerçekleştirilecek Ulusal Araştirma Projesi Toplantısına Prof,Dr.Taner Bayraktaroğlu Katıldı.