ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN “BATI KARADENİZ TIP DERGİSİ”NİN 2022 NİSAN (CİLT 6, SAYI1) SAYISI YAYINLANDI 28.04.2022

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN “BATI KARADENİZ TIP DERGİSİ”NİN 2022 NİSAN (CİLT 6, SAYI1) SAYISI YAYINLANDI

28.04.2022

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi (https://tip.beun.edu.tr/) tarafından yayınlanan “Batı Karadeniz Tıp Dergisi’nin 2022 Nisan sayısı (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs/issue/68856) yayınlandı.

Dergi Baş Editörü Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU, 2022 Nisan sayısının yayınlanması hakkında şunları ifade etti:

“COVID-19 pandemi sürecinin toplumsal etkilerinin kaybolduğu bugünlerde Batı Karadeniz Tıp Dergisi-Medical Journal of Western Black Sea” Nisan 2022 sayısını yayınlamaktan onur duyuyoruz. İlkeli, başarılı ve kaliteli yayıncılık ilkeleri ile altıncı yıldayız. Dergimizin etik ilkeleri ve yayın politikası güncellenen ULAKBİM TR dizin etik ilkeleri çerçevesine sürdürülmektedir. Dergimizin bu sayısında güncel literatüre bilimsel katkıda bulunacak araştırma, derleme ve vaka sunumlarının yer aldığı 17 adet değerli yazıyı okuyacaksınız. Nisan sayımız; bir derleme, bir olgu sunumu ve 15 adet araştırma makalesi içermektedir.  Yeni sayımızın okurlarımıza katkı sağlamasını diliyoruz.

Dergimizin Nisan sayısında yer alan yazıların konuları:

-  Çocuklarda yaşam sonu bakım ve iyi ölüm kavramı

-  Bilateral Ortak Karotis Arter Ligasyonu Sonrası Kraniyofacioservikal Resirkülasyon Sırasında Trigeminal Ağ ve Karotiko-vertebrobaziler Vaskülatürü

-  Deneysel İskemi sonrası verilen kannabidiol reperfüzyon ile uyarılan aritmilere karşı etkisis       

-  Deneysel pankreatitte oksidatif stres ve lipid peroksidasyon durumui   

-  Deneysel Ankaferd Kanama Durdurucunun Beyin Parankiminde Hemostatik Etkisi

-  CO-RADSkategorik değerlendirme sistemi ile toraks bilgisayarlı tomografi görüntülemenin tanısal değeri

-  Vitamin D ve COVID-19 enfeksiyonu ilişkisi

-  Koronavisus enfeksiyonunda yoğun bakımdan sonra hastaneye yeniden yatış nedenleri

-  COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarında travmatik stres ve aleksitimi düzeyleri      

-  COVID-19 enfeksiyonlularda premenstruel sendrom

-  Biyolojik DMARD kullanan hastalarda kronik hepatit B enfeksiyonu ve okült hepatit B sıklığı

-  Laparoskopik kolesistektomilerde preemptif ve intraoperatif tramadol ve fentanil kullanımı

-  Akciğer kanserli hastaların klinik özellikler ve sağ kalımı etkileyen faktörler

-  Sağlık çalışanlarında yeme farkındalığı düzeyinin belirlenmesi

-  Birinci basamakta tip 2 diyabetlilere uygulanan eğitim ve kısa mesaj hatırlatmalarının etkinliği

-  Üreme çağındaki kadınların menstrüel kap kullanımına ilişkin bilgi ve tutumları

-  Oromandibular distoni, Haloperidol sonrası görülen nadir bir olgu sunumu   

Dergimizin bilimsel içeriğinin yükseltilmesi amacıyla her bir makaleye, değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterilmektedir. Uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen dergimizin, her sayıda artan yayınlanan makale sayısıyla bu hedefe doğru ilerlediğini düşünmekteyiz. Dergimizin yayınlanmasında öncelikle Rektör Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER’e, yazılarını dergimizde yayınlatan yazarlara, yazıları titizlikle değerlendiren hakemlerimize,  Danışma Kurulumuza,  Türkçe ve İngilizce Dil Redaksiyon Kurulumuza, Biyoistatistik Danışmanlarımıza, Yayın Kurulumuza, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevimize Editörler Kurulumuz adına teşekkür ederiz.”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can, başta Rektörümüz İsmail Hakkı ÖZÖLÇER’e, özverili çalışmalarıyla Baş Editör Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu nezdinde Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu üyelerine teşekkür etti.

 

 

 

APRIL 2022 ISSUE (Volume 6, Issue 1) OF  “MEDICAL JOURNAL OF WESTERN BLACK SEA” ONBEHALF ZONGULDAK BULENT ECEVIT UNIVERSITYFACULTY OF MEDICINE IS PUBLISHED

28.04.2022

 

April 2022 issue of “Medical Journal of Western Black Sea” (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs/issue/68856) is published by Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Medicine (https://tip.beun.edu.tr/).

Chief Editor Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU stated the following about the publication of the April 2022 issue:”We are honored to publish the April 2022 issue of "Western Black Sea Medical Journal-Medical Journal of Western Black Sea" these days, when the social adn health effects of the COVID-19 pandemic process have disappeared. We are in the sixth year with the principles, successful and high quality publishing. The ethical principles and publication policy of our journal are maintained within the framework of the updated ULAKBİM TR index ethical principles. In this issue of our journal, you will read 17 valuable articles that include research, compilation and case presentations that will contribute scientifically to the current literature. Our April issue; includes a review, a case report and 15 research articles. We hope that our new issue will contribute to our readers.

The topics of the articles in the April issue of our journal:

- Concept of end-of-life care and good death in children

- Trigeminal Network and Carotico-vertebrobasilar Vasculature During Craniofaciocervical Recirculation After Bilateral Common Carotid Artery Ligation

- Arrhythmias induced by cannabidiol reperfusion given after Experimental Ischemia

- Oxidative stress and lipid peroxidation status in experimental pancreatitis

- Hemostatic Effect of Experimental Ankaferd Bleeding Stopper on Brain Parenchyma

- Diagnostic value of thorax computed tomography imaging with the CO-RADS categorical evaluation system

- Relationship between Vitamin D and COVID-19 infection

- Reasons for hospital readmission after intensive care in coronavirus infection

- Traumatic stress and alexithymia levels in healthcare workers in the COVID-19 pandemic

- Premenstrual syndrome in people with COVID-19 infections

- Frequency of chronic hepatitis B infection and occult hepatitis B in patients using biological DMARDs

- Preemptive and intraoperative use of tramadol and fentanyl in laparoscopic cholecystectomy

- Clinical features of patients with lung cancer and factors affecting survival

- Determining the level of eating awareness in healthcare workers

- The effectiveness of education and text message reminders applied to type 2 diabetes patients in primary care

- Knowledge and attitudes of women of reproductive age regarding menstrual cup use

- Oromandibular dystonia, a rare case report after Haloperidol

In order to increase the scientific content of our journal, each article is given great care and attention during the evaluation phase. We believe that our journal, which aims to be included in international indexes, is moving towards this goal with the number of articles published in each issue. To Rector Prof.Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, to the authors who have their articles published in our journal, to our referees who carefully evaluate the articles, to our Advisory Board, Turkish and English Language Editorial Board, Biostatistics Consultants, Editorial Board, Library and Documentation On behalf of our Editorial Board, we would like to thank the Department and our publishing house.”

Dean of the Faculty of Medicine Prof. Dr. Murat Can thanks especially to Rector Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, to the devoted work of Editor-in-Chief Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu and the members of the Editorial Board.