ÜNİVERSİTEMİZ OBEZİTE VE DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİMİZİN YAYINLADIĞI “TÜRKİYE OBEZİTE VE DİYABET DERGİSİ” 2018 YILI DAHİL TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’E KABUL EDİLDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından yayınlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi ulusal tanınırlığını arttırmaktadır.

 Merkez Müdürü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU konuyla ilgili şunları ifade etti; “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi (https://dergipark.gov.tr/tudod), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel yayım organıdır. Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere basılı ve elektronik ortamda ücretsiz ulaşmayı hedefleyen, kamunun serbestçe araştırma yapması için kapsamlı küresel bir bilgi alışverişi sağlama ilkesine dayanarak, içeriğine doğrudan açık erişim imkanı sunan hakemli bir dergidir. Dergimiz, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanır.

İlk sayısını 2017 yılında çıkaran ve her geçen gün yayın ve kalite ilkelerini gözeterek yayın hayatını sürdüren Dergimiz, bu emeklerinin karşılığını “2018 yılı itibari ile TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin’e kabul edilmesi” ile almış oldu. Böylelikle yayımlanan yayınlar Doçentlik başvuruları için geçerli kriterlerini karşılamaktadır.

Dergimiz, bundan sonra Uluslararası saygın endekslerde taranmayı hedeflemektedir. Türkiye'de ve yurtdışında obezite ve diyabet hastalıkları alanında yapılan nitelikli araştırma çalışmalarını, ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak, duyurarak, paylaşmak isteyen araştırmacılarımızın yayınlarını ve desteklerini beklemekteyiz.

Dergimizin hayat bulması ve sürekliliğin sağlanmasında emeği geçen ve destekleyen Rektörümüz Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI’ya, Editörler Kurulu’na, Hakemlerimize, yazarlarımıza teşekkürlerimi iletirim”.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’da, Merkezin kurulumunun ve faaliyetlerinin Türkiye’de tek olduğunu ve merkeze ait Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisinin TUBİTAK ULAKBİM TR Dizinine iki yıllık süre içinde kabul edilmesinin sevindirici bir başarı olduğunu söyledi. Başarıda katkıları bulunanları, Derginin Baş Editörü Prof.Dr.Taner BAYRAKTAROĞLU şahsında akademik ve idari çalışanları tebrik etti.

https://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/ (14.03.2019)

TR Dizin 2018 Yılı Dergi Listesi (ÜAK Doçentlik)

No

DERGİ ADI

ISSN

e-ISSN

Konu Alanı

698

Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi

2587-0335

2587-0572

Fen

1 Kayıttan 1 - 1 Arası Kayıtlar (764 Kayıt İçerisinden Bulunan)

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin