Üniversitemiz Obezite ve Diyabet Merkezinde Psikiyatri Polikliniği Hasta Kabulüne Başladı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite Ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezi bünyesinde psikiyatri polikliniği hasta kabulüne başladı.

Konuyla ilgili Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr.Nuray ATASOY şunları belirtti:  “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü 15 kasımdan itibaren Obezite ve Diyabet Merkezi binasında poliklinik hizmetine başlamıştır.

Merkezimiz, hastalarına multidisipliner tedavi hizmetlerini amaçlıyor. Bilindiği üzere Obezite ve Diyabet hastalarının ruhsal durumu tedavi uyumunu etkiliyor. Merkezimizde çalışan deneyimli sağlık ekibi hastalarımızın bedenen olduğu gibi ruhen de şifa hallerini sağlamayı hedefliyor.

Gündelik hayatta karşılaşılan stres etkenleriyle birlikte psikiyatrik hastalıkların tetiklenebileceği unutulmamalı, hastaların hastalık belirtilerinin farkına geç varmalarıyla hayat kalitelerinde düşüşler yaşamamaları ve de hastalıklarının kronik bir hal almaması için psikiyatri polikliniğe başvurmaları oldukça önemlidir.  Depresyon, kaygı bozuklukları, panik  hastalığı, stresle ilişkili bozukluklar, travmaya bağlı sorunlar, bağımlılıklar, davranış  bozuklukları, yeme  bozukları (anoreksiye, bulimia ve morbid  obezite),   şizofreni ve bipolar bozukluk psikiyatrik İzlem ve tedavi gerektiren  temel hastalıklardır. Tedavide hem ilaçlar  gereken doz  ve sürede; hem de psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. 

Psikiyatrik hastalıklarda tedavi uyumu, düzenli ilaç kullanımı ve düzenli poliklinik kontrollerin ne kadar önemli olduğunu, bu şekilde hastaların ve hasta yakınlarının hayat kalitesinin ne derecede olumlu yönde etkileneceği hem hastalar hem de hasta yakınlarınca bilinmektedir.

Yeme bozukluğu ve diğer tüm psikiyatrik hastalıkları bulunan kişiler, merkezimizin konumundan dolayı ulaşım kolaylığı ile düzenli kontrollerine gelebilir ve gerekli psikiyatrik tedavi hizmeti alabilirler.»

Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU şunları ifade etti: “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Obezite Ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak genelinde bölgesel lider konumda eğitim, araştırma faaliyetleri ile sağlık hizmetlerini yürütmektedir. Ulusal boyutta sağlık alanında kamuda bu nitelikteki tek merkezde faaliyetlerimizi her geçen gün arttırmaktayız. Topluma hizmet çerçevesinde Merkezimiz bünyesinde Endokrinoloji polikliniği, Obezite polikliniği, Diyabet Polikliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği, Beslenme Polikliniği, Podoloji Polikliniği hizmetlerine Psikiyatri Polikliniği de eklenerek hizmet çeşitliliğimiz artmıştır. Gelinen süreçte Merkezimizde Psikiyatri polikliniği faaliyete geçmiştir. Zonguldak merkezinde bu faaliyetleri hayata  geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mustafa ÇUFALI’ya, Tıp Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Murat CAN’a, Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Özcan PİŞKİN’e,  Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Nuray ATASOY’a teşekkür ederim.

Randevu Telefonları: +90 372 291 2444  ve   0850 800 6767  (polikliniklerimize hafta içi hergün randevu alarak gelebilirsiniz)

Online Randevu Linki: http://hastaneweb.beun.edu.tr/MiaMedRandevu