MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LABORATUVARI

Obezite ve diyabete yönelik moleküler ve genetik araştırmaların yapılacağı laboratuvardır. Hastalıkların moleküler ve genetik temellerinin incelenmesi, hastalıklara yatkınlık testleri, hastalıkların erken teşhis ve prognozu için biyobelirteçlerin belirlenmesi, ilaç hedefi olabilecek genlerin belirlenmesi ile ilgili araştırma ve metodların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Laboratuvar bünyesinde, Real Time PCR sistemi ile kontaminasyon riskinin az olduğu, hızlı ve hassas bir şekilde nicel ve nitel olarak sonuçlar alınabilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda biyolojik örneklerden elde edilen DNA’nın kopya sayısının sayısal değerlere dönüştürülmesi, mRNA’nın düzeyini sayısal olarak belirlenebilmesi, tek nokta mutasyonlarının belirlenmesi, virus varlığının ve miktarının belirlenmesi, patojen saptanması, SNP varlığının belirlenmesi, DNA hasar tespiti, Kromozomlardaki sayısal, yapısal bozuklukların analizi, Metilasyon tespiti gibi çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca, kanser araştırma çalışmalarının yanı sıra Sedef Hastalığı (psoriazis), Vitiligo, Gebelik Diyabeti (Gestasyonel Diyabet), Çocukluk Çağı Astımı, multiple Skleroz, Parkinson Hastalığı gibi toplumun önde gelen sağlık sorunlarının moleküler genetik temeli ile ilgili yapılan çalışmalar da hız kazanacaktır. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin