Avrupa Obezite Merkezleri

Avrupa Obezite Merkezleri (EASO Collaborating Centers for Obesity Management-COM) Avrupa Obezite ve Araştırma Derneği’nin Avrupa’da obezite prevansiyonunu, obezite tıbbının uygulanmasındaki standardizasyonu ve obezite alanındaki araştırmalarda işbirliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği bir ortak eğitim ve çalışma projesidir. Bu projenin bir parçası olmak isteyen merkezler gerekli başvuru kriterlerini, ortaklığın getireceği kazanımları https://easo.org/coms/ adresinden öğrenebilir ve başvuru yapabilirler. Bugün Türkiye’de COM ağının içinde yedi merkez bulumaktadır. Merkezlerin ve sorumlu hekimlerin isimleri aşağıdaki gibidir:
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Volkan Yumuk
  • İstanbul Tıp Fakültesi, Kubilay Karşıdağ
  • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dilek Gogas
  • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dilek Yazıcı
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Dağdelen
  • SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alper Sönmez 
  • SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Feray Akbaş
  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sibel Güldiken
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Taner Bayraktaroğlu
22 Eylül 2018’de İstanbul’da EASO COM Eğitim Kursu Avrupa’daki ve Türkiye’deki COM üyelerinin konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

7-8 Kasım 2018 tarihinde Leipzig Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı “COM Summit” toplantısına İstanbul Tıp Fakültesi’nden Dilara Karşıdağ, Fulya Çalıkoğlu; SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Alper Sönmez ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Volkan Yumuk katılmıştır.

3-7 Aralık 2018’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde COM değişim programıyla iki endokrinoloji uzmanı eğitim almış, obezite tanı ve tedavisinde görgü ve bilgilerini arttırmışlardır.

19 Nisan 2019’da Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılacak olan EASO-OMTF (Obesity Management Task Force) eğitim kursuna konuşmacı olarak Türkiye-COM üyeleri katılacaktır. Program detaylarına linktenulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2019 tarihinde 41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi’nde COM oturumu düzenlenecektir.

28.06.2019


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin