Zonguldak’ın Obezite Haritası Çıkartılıyor

Zonguldak Valiliği ile Üniversitemiz arasında imzalanan 'Zonguldak İli Ortaokul Öğrencilerinde Diyabet ve Obezite Tespiti ve Mücadele Eylem Planı” kapsamında 16880 öğrencinin ilk ölçümleri gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar Zonguldak Valisi Sayın Ahmet ÇINAR ve Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Mahmut ÖZER’in yer aldığı toplantıda kamuoyuna sunuldu.

16880 Ortaokul Öğrencisi Projede Yer Aldı

Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜMÜŞ’ün sunduğu ön raporda Dünya Sağlık Örgütünün standartlarına göre değerlendirildiğinde ortaokul öğrencilerimizin % 54’ünün risk altında olduğu, % 46’sının normal aralıklarda olduğu vurgulandı. Açıklamasında 16880 öğrencinin proje kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜMÜŞ “İlk sonuçlara göre 395 öğrencimizin aşırı şişman (% 2.34),  2554 öğrencimizin şişman (obez) (% 15.13), 3846 öğrencimizin riskli kilolu (% 22.78), 1823 öğrencimizin riskli zayıf (% 10.8), 419 öğrencimizin zayıf (% 2.48), 60 öğrencimizin ise aşırı zayıf (% 0.36) olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 44 öğrencimizin aşırı uzun, 415 öğrencimizin kısa, 39 öğrencimizin ise aşırı kısa olduğu buna ek olarak 323 çocuğumuzun ise yüksek tansiyon sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda risk yüzünden bir şekilde takip edilmesi gereken 8642 (%51.20) öğrencimizin ve acilen müdahale edilmesi gereken 861 öğrencimiz (%5.10) bulunmaktadır” dedi. 

Valilik-Üniversite İşbirliği İle Gerçekleştirilen Bu Kapsamda İlk Proje

Rektör Prof. Dr. Mahmut ÖZER yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “Yapılan bu eylem planı birçok ilki bir arada barındırmaktadır. Öncelikle proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitemize kamu yatırımı ile yapılan ve kamuya bağlı ilk Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden yürütülmektedir. Bu bağlamda son derece anlamlı olup ulusal ölçekte yapılacak bu tip uygulamalar için örneklik teşkil etmektedir. Yine Türkiye’de bu çapta il genelinde Valilik-Üniversite işbirliği ile hayata geçirilen ilk projedir. Diğer taraftan proje, kesitsel bir araştırmanın ötesinde devletimizin kurumları aracılığı ile koruyucu, önleyici ve iyileştirici tedbirleri de uygulamaya koymayı hedeflemesi bakımından da bir ilktir. Buradan elde edilen sonuçlar Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ne aktarılacak ve ilimizin obezite haritası oluşacaktır. Genel sonuçlar üzerinden politikalar üretilebileceği gibi aynı zamanda her bir bireyin 5. sınıftan 8.sınıfa kadar 12 kere ölçümünün yapılarak uzun soluklu takibinin yapılıyor olması projeye ayrıca önem katmaktadır. Hayata geçirilen eylem planının gelecek nesillerimiz açısından son derece önemli olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Bu projenin başlatılmasındaki değerli katkılarından ve desteklerinden dolayı önceki Valimiz Sayın Ali KABAN’a, ve projeye sahip çıkarak devam etmesindeki kararlığı ve desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Ahmet ÇINAR’a şükranlarımı sunuyorum. Projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve projede yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Sadece Ölçümler Yapılmayacak, Gerekli Koruyucu ve İyileştirici Tedbirler de Alınacak

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Zonguldak Valisi Sayın Ahmet ÇINAR şunları söyledi: “Obezite toplumumuzda son yıllarda her geçen gün artışına şahit olduğumuz pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. 20’nin üzerinde hastalığın neredeyse primer nedeni olarak gösterilen obezite özellikle kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıklarının ülkemizde her geçen yıl ürkütücü bir biçimde artmasına ve on binlerce insanımızın hayatına mal olmaktadır.

2017 Mart ayında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ve Zonguldak Valiliği arasında imzalanarak yürürlüğe giren “İl Eylem Planı” ülkemizde il genelinde uygulanan ilk proje olma özelliğini taşıması bakımından son derece önemlidir. Bu eylem planı sayesinde, ortaokulda okuyan tüm öğrencilerimizin yılda 3 kere olmak üzere yağ oranı,yağın vücut oranı yüzde ve yağ miktarı, yağsız kütle ağırlığı, vücut kitle indeksi, toplam vücut sıvı oranı, bazal metabolizma hızı, impedans, yaklaşık kas kütlesi, protein miktarı, iç yağlanma oranları, hücre içi ve dışı sıvı miktarları, bel çevresi, tansiyon ölçümleri yapılmaktadır.  Elde edilen sonuçlar değerlendirildikten sonra uzmanlarımızın önerileri doğrultusunda koruyucu, önleyici ve iyileştirici tedbirleri uygulamaya koyacağız.

Devletimizin birçok kurumunun imkan ve kabiliyetini bir araya getirmesi ve koordinasyonun sağlanması açısından da önem arzeden bu projede Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesinin koordinesinde Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görev almaktadır. İlk sonuçlara göre gerekli tüm önlemler alınacak ve önerilen müdahaleler de yapılacaktır. Gelecek nesillerimizin sağlığının korunması bakımından gayet önem verdiğim bu projede başta Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mahmut ÖZER olmak üzere emeği geçen tüm kurum yönetici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

03 Ağustos 2017

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[<Icerik: Telefonla Randevu>]
IPv6 Etkin